You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Romania - The Community Forum (RTC). If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

dan

Dan Sambra / Administrator

  • "dan" started this thread

Posts: 1,366

Date of registration: Feb 9th 2011

  • Send private message

1

Sunday, October 20th 2013, 9:39am

1939-1946: Bricul / Bark Mircea II, Constanta

17 mai 1939 - sosirea in portul CT

A participat si bricul "Mircea I", adus special de la Galati - pentru a preda stafeta.

Pina la CT nava a parcurs 3900 Mm, avind urmatoarele escale:

03.04.1939 - 08.04.1939: Southampton
15.04.1939 - 19.04.1939: Lisabona
21.04.1939: Gibraltar (fara escala)
27.04.1939 - 30.04.1939: La Valetta, Malta
05.05.1939: Dardanele (fara escala)
07.05.1939: Balcic
17.05.1939: Constanta

Quoted from "Marea_Noastra..."

În frumoasa zi de 17 mai, portul Constanţa a îmbrăcat haine
de sărbătoare.

Toate navele militare erau acostate in dana militară. La 8:45 „Mircea” a dublat farul Carol şi a manevrat spre dana nr. 3, escortat de şalupele „Salvamar”, „Pescăruş” şi câteva hidroavioane.

La ora 9,00 a acostat întâmpinat de gloriosul bric „Mircea”. în sunetele fanfarei Marinei Militare şi uralele celor prezenţi.

Pe cheu se aflau aliniaţi cadeţii Şcolii Navale, care „priveau cu ochi sclipitori statura grandioasă a noului vas-şcoală. A vasului lor !”

La bordul distrugătorului „Regina Maria” se aflau personalităţile invitate la festivitate: viceamiralul Petre Bãrbuneanu, comandantul Marinei Militare, generalul Stoienescu, comandantul Forţelor Aeriene, generalul Maori, comandantul garnizoanei Constanţa, Nicolae Otescu, rezident al Ţinutului Marea, contraamiralul Schmidt, comandantul Litoralului Maritim; amirali în rezervă: C. Bucholtzer, Eustaţiu Sebastian, N. Negru, I. Coandă ş.a., ofiţeri superiori din garnizoana şi toţi oflţerii de marinã.

La ora 10:00 au urcat la bord comandorul Aurel Negulescu şi patru marinari care au adus în numele Ligii Navale Române pavilionul de onoare şi cartea de aur. Cu emotie au urcat la bord cadeţii Şcolii Navale şi aspirantii.

S-au ambarcat şi invitaţii, iar la ora 11:00 a sosit comandantul Marinei Militare care a fost întâmpinat cu toate onorurile militare.

La 11:30 a sosit generalul adjutant Paul Teodorescu, ministrul Aviaţiei şi Marinei, împreună cu însoţitorii, care, după ce au trecut în revistă garda de onoare de pe cheu, au urcat la bordul lui „Mircea” fiind întâmpinaţi de viceamiralul Petre Bãrbuneanu.

Ceremonia a început pe puntea superioară cu predarea pavilionului vechiului velier „Mircea” comandantului noii nave-şcoală.

A luat cuvântul viceamiralul P. Bărbuneanu care, trecând în revistă isprăvile celei dintii nave-şcoală, a subliniat rolul Regelui Carol al II-lea în promovarea „spiritului „Mircea” şi-n dotarea Marinei Române cu noul velier.

S-a referit, de asemenea, la calităţile tehnice ale navei-şcoală „Mircea” şi drumul parcurs până ín ţară.

Viceamiralul P. Bărbuneanu şi-a incheiat discursul cu aprecierea că <<marina noastră capătă o nouă forţă prin intrarea în patrimoniul ei a navei-şcoală “Mircea”>>.

În numele Ligii Navale, viceamiralul I.Coandă, vicepreşedintele
Viceamiral Ioan Coanda
asociaţiei, a rostit o alocuţiune, felicitând echipajul << pentru destoinicia marinărească cu care aţi săvârşit prima călătorie a noului bric “Mircea” şi pentru demnitatea cu care aţi reprezentat ţara prin porturile străine pe care le-aţi atins>>.

Experimentatul marinar a scos în evidenţă, de asemenea, rolul primului velier românesc în pregătirea marinarilor.

A elogiat personalitatea Regelui Carol al II-lea şi conducerea Ligii Navale pentru rolul decisiv în susţinerea ideii dotării cu o noua navă-şcoală.

Adresându-se echipajului, viceamiralul I.Coandă i-a cerut: „ia pavilionul care a fluturat atâta vreme la picul părintelui tău, poartă-l cu aceiaşi mândrie peste oceane, răzbate prin furtuni şi valuri până la capătul celălalt al lumii şi voi marinarii de azi şi de mâine spuneţi celor de acolo că azi la gurile Dunării poporul român a izbutit prin vrednicie şi vitejie, să se facă mare şi să aşeze pentru veşnicie, un stat de puternică civilizaţie şi desăvârşită ordine".

În discursul său, generalul adjutant Paul Teodorescu a subliniat
că a ţinut ca ceremonia de intrare in dotarea Marinei Române a navei-şcoală „Mircea” să se facă in prezenţa bricului ,,Mircea” şi a valoroşilor săi comandanţi „ca un omagiu de recunoştinţă pentru tot ce a prezentat, vasul şi echipajul lui, în decursul a mai bine de jumătate de veac, în marina noastră, ca pregătire profesională şi formarea unui spirit marinăresc".

Pe bună dreptate, ministrul Aerului şi Marinei sublinia în faţa asistenţei că cele două veliere punctează două mari epoci din evoluţia marinei: <<a bătrânul bric “Mircea” - a marinei mici - care s-a încheiat acoperită de glorie: şi aceea a tânărului bric “Mircea” - a marinei mari - care s-a deschis de curând plină de speranţe>>.

Răspunzând alocuţiunii ministrului, generalul adjutant Paul Teodorescu, viceamiralul P.Bărbuneanu, a precizat:

<<Încredinţând acel vas Marinei, pe care cu dragoste şi pricepere o comandaţi, sunt sigur că prin dese exerciţii practice şi călătorii de studii, veţi face, ajutat de distinşii durrmeavoastră subalterni şi emeriţi marinari, să se îndeplinească dorinţa Majestăţii Sale Regelui exprimată în nenumărate rânduri ca: spiritul bricului “Mircea”, generos, plin de dragoste, de avânt şi de sacrificii să se perpetueze în marina noastră, pentru prosperitatea şi slava ei>>.

Festivitatea de intrare în dotarea Marinei Mflitare a navei-şcoală “Mircea” s-a încheiat cu vizitarea velierului şi expedierea unei telegrame de recunoştinţă Regelui Carol al II-lea, căruia suveranul i-a răspuns arătând că este <<foarte fericit de intrarea în serviciu a navei N.S.”Mircea”>>, exprimând totodată, încrederea că <<acest vas va corespunde chemării sale şi că odată cu numele, spiritul vechiului bric “Mircea” va fi trecut sfânt pe nava-şcoalã>>.

După festivitate, în salonul l de onoare al navei “Transilvania” a avut loc un banchet la care a luat cuvântul amiralul Eustaţiu Sebastian.

Distinsul veteran al Marinei Militare a mulţumit pentru invitaţia şi onoarea ce s-a făcut foştilor comandanţi ai vechiului bric “Mircea” şi a exprimat în numele marinarilor trecutului <<pătrunşi de spiritul “Mircea” / . . . / cea mai mare mulţumire cu prilejul sosirei în apele româneşti a noii navă-şcoală “Mircea”>>.

A urat marinarilor <<prezentului să privească spre aceia ai trecutului, să-i egaleze, să-i întreacă chiar în drumul lor pe întinsul apelor. Spiritul “Mircea” să fle menţinut şi transmis şi din generaţie în generaţie în vecii vecilor>>.

Între orele 16-19 “Mircea” a fost vizitat de către familiile invitaţilor şi ale ofiţerilor de marină din garnizoana Constanţa.

Surse text:
- revista Marea Noastra, iunie 1939
- Revista Aeronauticii si Marinei: Gh. Tocineanu


Echipajul cu care a sosit la CT:

FB: Sambra's page #1 FB: Sambra's odds & ends Mail: dan[at]sambra[dot]org

dan

Dan Sambra / Administrator

  • "dan" started this thread

Posts: 1,366

Date of registration: Feb 9th 2011

  • Send private message

2

Sunday, October 20th 2013, 9:43am

1939, iulie - septembrie: mars de instructie, Mediterana


03 Iulie - 03 Septembrie 1939

Nava a facut escale la:

11.07 - 14.07: Palermo (Sicilia)
17.07 - 22.07: Toulon
24.07 - 26.07: Palma
31.07 - 02.08: Gibraltar
03.08 - 10.08: Alger
19.08 - 25.08: Alexandria
Mars intrerupt din cauza evenimentelor internationale

De la iesirea din Bosfor pina la Cap Caliacra: a fost escortata de distrugatorul "Marasti".

In acest mars nava a parcurs 5552 Mm- din care 1828 Mm cu vele; viteza medie a fost 6,5 Nd.


19 Iulie 1939: Toulon

FB: Sambra's page #1 FB: Sambra's odds & ends Mail: dan[at]sambra[dot]org

dan

Dan Sambra / Administrator

  • "dan" started this thread

Posts: 1,366

Date of registration: Feb 9th 2011

  • Send private message

3

Sunday, October 20th 2013, 10:02am

1939 - 1944: Bricul Mircea II, Dunare

1939, septembrie - 1944 septembrie

1941: Depunerea juramintului, CT /// 1943: Braila - impreuna cu "Luceafarul"; Sursa: Willy Pragher, Bundesarchiv Freiburg


Nava a fost stationata pe Dunare, bratul Arapul - pina in septembrie 1944, cind a fost confiscata de rusi.

FB: Sambra's page #1 FB: Sambra's odds & ends Mail: dan[at]sambra[dot]org

dan

Dan Sambra / Administrator

  • "dan" started this thread

Posts: 1,366

Date of registration: Feb 9th 2011

  • Send private message

4

Sunday, October 20th 2013, 10:06am

1944 - 1946: Rion, Sebastopol - ex "Mircea II"


1944 - 1946: Rion, ex "Mircea II"

Intre septembrie 1944 - 27 mai 1946 nava a fost stationata la Odessa.


27 mai 1946, Constanta: restituirea bricului "Mircea"

In centru: Regele Mihai I


FB: Sambra's page #1 FB: Sambra's odds & ends Mail: dan[at]sambra[dot]org

MUGUR

Master

Posts: 1,896

Date of registration: Jan 22nd 2011

Location: Drobeta Turnu Severin

  • Send private message

5

Sunday, November 24th 2013, 12:03pm

MIRCEA si LUCEAFARUL:


March

Marinel Chiriac

Posts: 76

Date of registration: May 19th 2013

Location: Constanta

  • Send private message

6

Friday, August 14th 2015, 3:16pm

- deleted by author -

This post has been edited 1 times, last edit by "March" (Mar 19th 2019, 4:38pm)