You are not logged in.

Reply

Dear visitor, welcome to Romania - The Community Forum (RTC). If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Attention: The last reply to this post was 3026 days ago. The thread may already be out of date. Please consider creating a new thread.

Message information
Message
Settings

The last 8 posts

8

Tuesday, February 8th 2011, 9:57pm

By MUGUR

1902: De la stanga la dreapta: canonierele clasei "Bistrita", torpilorul de baraj "Alexandru cel Bun", cazarama plutitoare (ex. "Stefan cel Mare"), torpiloarele cu scondru "Soimul" si "Vulturul", torpilor de mare larga din clasa "Smeul".Sursa: albumul "Armata romana, marelui ei Capitan"(1902)

7

Tuesday, February 8th 2011, 9:38pm

By MUGUR

numele celor trei canoniere (Arhivele statului Bucuresti, fond Ministerul de razboi, Directia marinei, dosar 3/1887)

Nr 2006

1887, decembrie 7
Comandantului flotilei

Vi se face cunoscut ca numele crucisatorului in constructie la "Armstrong" s-a decis de Maiestatea Sa Regele a fi "Elisabeta", iar ale tunarelor in constructie la "Thames Iron Works" vor fi "Oltul", "Siretul","Bistrita".

Pentru ministru,
General Crutescu

6

Tuesday, February 8th 2011, 9:27pm

By MUGUR

contract, partea II

Art. VIII. Totuşi, în cazul în care plăţile prevăzute la articolul precedent se vor face cu întîrziere sau vremea urîtă va împiedica efectuarea probelor sau în cazul în care lucrările vor fi suspendate datorită grevei generale a muncitorilor din şantiere sau din cauza unui incendiu, cutremur, uragane care să provoace distrugerea atelierelor, termenul de livrare va fi prelungit în consecinţă.
Toate cauzele de întîrziere prevăzute în aliniatul precedent vor trebui să fie constatate prin procese-verbale ale comisiei de supraveghere.

Art. IX. Probele prevăzute pentru recepţionarea navelor se vor face pe cheltuiala constructorilor, de faţă fiind comisia numită de ministrul de război şi se vor executa în felul următor: se va constata dacă navele vor avea deplasamentul prevăzut, adică de 96—100 de tone, se va constata dacă toate instalaţiile sînt făcute şi dacă funcţionează bine; probele de viteză se vor face pe o mare calmă şi timp frumos în faţa milei de măsură; se vor face şase drumuri dus şi întors, fără a micşora viteza atunci cînd nava va executa întoarcerea şi media acestor şase drumuri trebuie sa dea o viteză între 12 si 1/2, şi 13 noduri, cu o presiune de 100 de livre la cazane.
In timpul acestor încercări se va face şi o probă a consumului de cărbune pentru a constata cantitatea de cărbune consumat per cal putere şi per oră. De asemenea se vor face încercări cu o viteză de zece noduri timp de 6 ore, iar consumul nu va trebui să depăşească 900 grame per oră şi per cal putere sau trei tone în 24 de ore. Se va naviga de la 4 pînă la 5 ore cu o briză uşoară pentru a constata calităţile de navigaţie ale navelor.

Art. X. Toate probele se vor efectua pe cheltuiala constructorilor. Cheltuielile de întreţinere pînă la recepţie vor fi de asemenea suportate de ei.

Art. XI. In cazul în care condiţiile contractuale nu vor fi îndeplinite, adică în cazul în care viteza va fi mai mică de 12
1/2 noduri şi în cazul în care nava va consuma mai mult de 900 grame de cărbune per oră şi per cal putere, constructorii vor plăti o amendă de zece lire pentru fiecare zecime de nod în minus şi pentru fiecare decagram de cărbune consumat în plus. In cazul în care viteza va depăşi totuşi 13 noduri constructorii vor avea drept la o primă echivalentă. Dacă viteza va fi mai mică de 12 noduri, domnul ministru de război va putea sa refuze nava, iar constructorii vor trebui să restituie sumele primite în zece zile de la primirea notificării.

Art. XII. Pe toată durata construcţiei, constructorii se angajează să asigure navele împotriva incendiului sau a altor riscuri pe numele ministrului de război al României şi anume pînă la acoperirea sumelor primite. Duplicatul poliţei de asigurare va fi predat comisiei. Se înţelege că navele şi motoarele vor fi considerate drept proprietate a ministrului de război. Constructorii vor fi obligaţi totuşi să plătească toate taxele impuse de către guvernul englez sau de către alţii în drept pînă la livrarea navelor. Constructorii vor răspunde pentru toate accidentele pe care le-ar putea suferi navele şi nu vor fi degajaţi de această răspundere decat prin procesul-verbal de recepţie şi de luare în posesiune a navelor de către persoanele delegate de către ministrul de război.

Art. XIII. Luarea în posesiune se va face cel tîrziu la cinci zile după ce se vor efectua probele.


Art. XIV. Costul fiecărei nave, complet înzestrată cu toate accesoriile, gata de a porni în larg, livrat pe Tamisa, va fi de (5 000) cinci mii lire.
Art. XV. Costul va fi plătit la patru termene, în felul următor:
- primul termen: 1/4 - la o lună după semnarea contractului;- al doilea termen:1/4 - atunci cînd se vor monta bordajele şi vor fi fixate principalele piese ale motorului;
- al treilea termen: 1/4 - atunci cînd navele vor fi lansate, iar motoarele gata de a fi montate;

- al patrulea termen: ultimul sfert - după efectuarea probelor satisfăcătoare şi după recepţionarea şi luarea în posesiune a navelor.

Art. XVI. Termenele de plată se vor constata prin procesele-verbale ale comisiei de supraveghere, iar plăţile se vor face în decurs de 15 zile după ce certificatele vor fi remise ministrului de război.


Art. XVII. Constructorii vor fi obligaţi să pună la dispoziţie toate planurile de ansamblu şi de detaliu ale navelor şi ale motoarelor.

Art. XVIII. In cazul unor divergenţe între constructori şi comisie, se va încheia un pro-ces-verbal şi fiecare parte va notifica celeilalte numirea arbitrului. Dacă una din părţi nu-şi va numi în timp de opt zile arbitrul, cealaltă parte îl va desemna şi pe cel de-al doilea. Cei doi arbitri vor trebui să se întîlnească în următoarele opt zile de la numirea lor.
In cazul unei divergenţe de păreri, ministrul României la Londra va numi pe cel de-al treilea arbitru, care va judeca în ultimă instanţă şi fără drept de apel. Totuşi, în cazul unei întârzieri prevăzute la articolul VII, arbitrajul nu se va admite. Ministrul de război va decide singur, iar constructorii vor fi obligaţi să se supună hotărîrii sale.

Art. XIX. Constructorii se angajează să transporte navele pe riscul şi pe cheltuiala lor într-unul din porturile româneşti.
Plata pentru transport se va stipula dinainte şi va fi în raport cu parcursurile asemănătoare.

Art. XX. In caz de contestare, textul francez al contractului va servi drept bază.

Art. XXI. Constructorii sunt obligaţi să plătească taxele de timbru şi de înregistrare cerute de legile române.

Ministru de r
ăzboi,
General A. ANGELESCU

Delegat,
Maior KOSLINSKI

Semnat si aplicat sigiliul de lucru al companiei.
W. HAYWARD, administrator şi secretar.
20 octombrie 1887

Arhivele statului Bucuresti, fond Ministerul de razboi, Directia marinei, dosar 3/1887

5

Tuesday, February 8th 2011, 9:22pm

By MUGUR

Contractul de achizitie al canonierelor clasei "BISTRITA"

Contract
Intre excelenţa sa ministrul de război, în numele guvernului român, şi firma „Thames-Iron Works and Ship Building Company Limited" din Londra s-a convenit ceea ce urmează:
Art. I. Firma va construi pentru guvernul român trei nave ale căror dimensiuni vor fi următoarele:
- lngimea de la prova la pupa - 100 picioare;
- lăţimea - 13 picioare şi 6 degete;
- înălţimea de la talpa navei pînă la puntea superioară - 9 picioare şi 6 degete;
- pescajul la prova 5’6’’;
- pescajul la pupa 6’0’’;
- deplasament intre 96 si 100 de tone;
- forta efectiva a masinii la probe cu viteza de 13 noduri si presiunea de 100 de livre de 300 de cai putere indicati.

Art. II. Artileria nu intră in comandă, dar constructorii vor fi obligaţi s-o instaleze, fără a cere vreo indemnizaţie pentru aceasta.

Art. III. In timpul construcţiei, ministrul de război va avea dreptul să supravegheze construcţia prin intermediul unei comisii, care va avea acces în atelierele unde se vor construi navele, motoarele şi accesoriile.

Art. IV. Toate materialele folosite vor fi de cea mai bună calitate şi conforme cu planurile şi cu caietele de sarcini alăturate contractului. Lucrările vor fi executate cu cea mai mare grijă. Comisia va avea dreptul să facă proba materialelor folosite. Probele se vor face pe cheltuiala constructorilor şi se vor efectua în modul obişnuit in marina militară engleză.

Art. V. Comisia va avea dreptul să refuze materialele care nu vor fi de calitatea cea mai bună şi să ceară ca un lucru prost făcut să fie refăcut din nou.

Art. VI. In timpul construcţiei comisia va avea dreptul să ceară mici modificări şi completări, bazîndu-se pe instalaţiile de pe navele asemănătoare. Aceste modificări nu vor fi posibile decit în cazul în care ele nu vor antrena un surplus de cheltuieli.
Dar dacă aceste modificări ar antrena un surplus de cheltuieli sau o micşorare a preţului, de acest lucru se va ţine cont la prima plată. Aceste modificări de preţ, rezultand din modificarea planurilor şi caietelor de sarcini se vor stabili de comun acord.

Art. VII. Navele vor fi livrate pe Tamisa, gata de a porni în larg, după probe satisfăcătoare, la şase (6) luni de la data prezentului contract. In cazul unei întîrzieri mai mari de 15 zile, după termenul stabilit în articolul precedent, constructorii vor plăti o amendă de două lire pe zi şi per navă pentru prima chenzină care va urma, trei lire pentru chenzina a doua, patru pentru chenzina a treia şi şase lire pentru chenzina a patra.Aceste sume vor fi reţinute din ultima plată. In cazul în care după două luni şi jumătate de la termenul stabilit navele nu vor fi terminate în întregime, gata de a efectua probele, ministrul de război îşi rezervă dreptul de a refuza navele.
In acest caz constructorii vor restitui sumele primite cu o dobîndă de 10%, plus o amendă de 300 de lire pentru fiecare navă. Aceste sume vor fi plătite la zece zile după notificare.

4

Sunday, February 6th 2011, 8:43pm

By MUGUR

Canoniere, inainte de 1916

In stanga imaginii apar doua canoniere din clasa "Bistrita", se observa bompresul si ornamentele.

3

Sunday, February 6th 2011, 8:37pm

By MUGUR

Stationar la Sulina

Repostez aceasta carte postala la o rezolutie mai buna. Este anterioara primului razboi mondial, bompresul este la locul lui, desi velele au fost demontate.


2

Sunday, February 6th 2011, 8:31pm

By MUGUR

SIRETUL, varianta interbelica

Fotografie din colectia Mugur - hosted by Flickr:

Se observa eliminarea bompresului, a ornamentului si inscrierea initialei numelui canonierei, la prova.


1

Thursday, January 27th 2011, 2:39pm

By dan (admin)

1887: Custom vessels Bistrita, Oltul, Siretul

1887: Coastguard Boats Bistrita, Oltul , Siretul


Evolutia navelor:
1. Siretul a participat in 1894 la deschiderea canalului "Carol I", mila 8-18, Sulina
2. In 1896 cele trei canoniere au participat la festivitatea prilejuită de inaugurarea deschiderii navigaţiei prin canalul SIP, Porţile de Fier
Source #1: Jane‘s Fighting Ships, 1908 und 1913:
- Construite de Thames Iron Works & Shipbuilding Co., Orchard Yard, Blackwall
- Yard-no. #IW 68h (Bistrita) / #IW 69h (Oltul) / #IW 70h (Siretul)
- deplacement: 95 t
- lungime x latime x pescaj (feet): 100‘ x 13‘-6“ x 2‘-9“
- viteza: 10 noduri [/font][/size][/color]


Sursa: The Engineer, Nov. 2, 1888


Quoted from "The Engineer"

COASTGUARD BOATS
The Roumanian Government have just augmented their small
navy by the addition of three coastguard vessels, built by the Thames Ironworks and Shipbuilding Company, Blackwall, illustrations of which we have pleasure in publishing on page 368. The vessels are named after three rivers, the Oltul, Siretul, and Bistrita, and are of the following dimensions:
- Length between perpendiculars, 100ft.;
- beam, 13ft. 6in.;
- draught, 6ft.;
- speed, 11 knots natural draught, and 131/4 knots moderate forced draught;
- indicated power for 11 knots, 160 horses;
- coal consumption in six hours' trial, 1·97lb. per horse per hour; and with power for 13·215 knots, 2·06 lb. per horse per hour.

These vessels carry 1·87 mm. and 2·47 mm. Hotchkiss machine guns, and will prove very useful vessels at the mouth of the Danube. They left the Thames in company on August 12th, and arrived at Galatz on August 31st, coaling at Gibraltar and Malta; and after running speed trials for the satisfaction of the authorities at Galatz, were taken over, not a single hitch occurring throughout, a great satisfaction to all concerned.


Din colectia arh. Dorin Bucur: Oltul

Din colectia arh. Dorin Bucur: Siretul


Detaliu ornament prova: